راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


نیمه راه

 همه چیزِ من هم که بشوی،

                                   باز هم ازآنم نیستی  !

 

                                                                   مثل رنگ ِآبی ... برای آسمان :)

 

 

+من روی ماه زندگی میکنم...

-اما من همینجا زندگی میکنم،روی زمین!

+با آدم ها؟

-با آدم ها.

+زمین بزرگه.آدم ها گم میشن!نمیشن؟

-خودشون که نه،اما همدیگرو گم می کنن.

+چرا؟

-چون براشون لذت بخشه که بری دنبالشون بگردی!

+تو هم آدمارو گم کردی؟

-نکچ...من دارم دنبالشون میگردم.

+که خوش حالشون کنی؟

-اوهوم...اما...

+پیدا نمی شن؟

-نمی خوان که پیدا بشن!

+ینی نمیخوان که خوشحال بشن؟!!!

- :)بعضی از آدما غمگین بودنو دوست دارن وتنهایی رو و اشک ریختنو.

+حرفات عجیبن!بامن بیا.بیا بریم ماه.

-نکچ.

+چرا؟اینجا که کسی نمیخواد تو پیداش کنیو شادبشه.بامن بیا.

-اگر بیام.واقعی گمم می کنن.واقعی اشک می ریزن.واقعی تنها میشن...برچسب ها:
منبع مطلب